Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kategorija: Prostorni planovi

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOGPLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA BABINO POLJE – UVALA SUTMIHOLJSKA 2 ZA JAVNU RASPRAVU

Javna rasprava, odnosno javni uvid, o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2 za javnu raspravu u trajanju od 8 dana održat će se od 27. rujna 2022. do 5. listopada 2022. godine.

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2 za javnu raspravu bit će stavljen na javni uvid u trajanju od 8 dana, od 27. rujna 2022. do 5. listopada 2022. godine.

Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2 za javnu raspravu održat će se 27. rujna 2022. godine s početkom u 14:15 sati u prostorijama Doma Zabrežje, adresa: 20225 Babino Polje, Zabrežje 49, a prema aktualnim epidemiološkim mjerama na dan izlaganja.

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2 za javnu raspravu omogućava se: u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet, adresa: 20225 Babino Polje, Zabrežje 2, svakim radnim danom od 8:30 do 11:30 sati, na mrežnoj stranici Općine Mljet (www.opcinamljet.com.hr) i u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja se dostavljaju putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine

Mljet mogu se dostaviti odnosno predati najkasnije do 07. listopada 2022. godine.

Obavijest o javnoj raspravi i Prijedlog Plana slijede:

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2 za javnu raspravu

Obavijest o javnoj raspravi ID UPU Sutmiholjska

Prijedlog ID UPU Sutmiholjska za  javnu raspravu – Grafika

Prijedlog ID UPU Sutmiholjska za javnu raspravu – Tekst

Prijedlog ID UPU Sutmiholjska za javnu raspravu – Sažetak

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA SAPLUNARA ZA JAVNU RASPRAVU

Javna rasprava, odnosno javni uvid, o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara za javnu raspravu u trajanju od 8 dana održat će se od 27. rujna 2022. do 5. listopada 2022. godine.

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara za javnu bit će stavljen na javni uvid u trajanju od 8 dana, od 27. rujna 2022. do 5. listopada 2022. godine.

Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara za javnu raspravu održat će se 27. rujna 2022. godine s početkom u 15:00 sati u prostorijama Doma Zabrežje, adresa: 20225 Babino Polje, Zabrežje 49, a prema aktualnim epidemiološkim mjerama na dan izlaganja.

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara za javnu raspravu omogućava se: u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet, adresa: 20225 Babino Polje, Zabrežje 2, svakim radnim danom od 8:30 do 11:30 sati, na mrežnoj stranici Općine Mljet (www.opcinamljet.com.hr) i u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja se dostavljaju putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine

Mljet mogu se dostaviti odnosno predati najkasnije do 07. listopada 2022. godine.

Obavijest o javnoj raspravi i Prijedlog Plana slijede:

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara

Obavijest o javnoj raspravi ID UPU Saplunara

Prijedlog ID UPU Saplunara za  javnu raspravu – Grafika

Prijedlog ID UPU Saplunara za javnu raspravu – Tekst

Prijedlog ID UPU Saplunara za javnu raspravu – Sažetak

PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA GOSPODARSKE ZONE ŽUKOVAC ZA JAVNU RASPRAVU

Ponovljena javna rasprava, odnosno javni uvid, o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja »GZ Žukovac« za ponovnu javnu raspravu u trajanju od 8 dana održat će se od 27. rujna 2022. do 5. listopada 2022. godine.

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja »GZ Žukovac« za ponovnu javnu raspravu za javnu bit će stavljen na javni uvid u trajanju od 8 dana, od 27. rujna 2022. do 5. listopada 2022. godine.

Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja »GZ Žukovac« za ponovnu javnu raspravu za javnu raspravu održat će se 27. rujna 2022. godine s početkom u 13:30 sati u prostorijama Doma Zabrežje, adresa: 20225 Babino Polje, Zabrežje 49, a prema aktualnim epidemiološkim mjerama na dan izlaganja.

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja »GZ Žukovac« za ponovnu javnu raspravu omogućava se: u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet, adresa: 20225 Babino Polje, Zabrežje 2, svakim radnim danom od 8:30 do 11:30 sati, na mrežnoj stranici Općine Mljet (www.opcinamljet.com.hr) i u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja se dostavljaju putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine

Mljet mogu se dostaviti odnosno predati najkasnije do 07. listopada 2022. godine.

Obavijest o ponovljenoj javnoj raspravi i Prijedlog Plana slijede:

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja »GZ Žukovac«

Obavijest o javnoj raspravi UPU GZ Žukovac

Prijedlog UPU GZ Žukovac za ponovljenu javnu raspra vu – Grafika

Prijedlog UPU GZ Žukovac za ponovljenu javnu raspravu – Tekst

Prijedlog UPU GZ Žukovac za ponovljenu javnu raspravu – Sažetak