Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kategorija: Savjetovanje s javnošću

NACRT PRIJEDLOGA PLANA O KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA U GOSPODARSKE SVRHE NA PODRUČJU OPĆINE MLJET

Sukladno općim aktima Općine Mljet i Zakonu o pravu na pristup informacijama predmeti akt upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Nacrt prijedloga i prateći dokumenti slijede:

E- savjetovanje o nacrtu prijedloga Plana korištenja javnih površina

Nacrt prijedloga Plana korištenja javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine

Obrazloženje uz nacrt prijedloga Plana korištenja javnih površina

Obrazac e- savjetovanja nacrt prijedloga Plana korištenja javnih površina

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

Raspis e-savjetovanja o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2020.

Obrazloženje uz nacrt prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2020.

Plan Proračuna za 2020. godinu i projekcija Proračuna za 2021. i 2022. godinu

Plan razvojnih programa za razdoblje 2020-2022. godine

Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu

Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Proračuna i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu