Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kategorija: Sjednice vijeća

SAZVANA 15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 05. listopada 2022. godine u 11:30 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti iz nadležnosti Općinskog vijeća vezani uz Proračun i komunalni red. Poziv i prijedlozi akata s obrazloženjem slijede:

Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 15. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o prijedlogu Odluke o preraspodjeli planiranih rashoda/izdataka u Proračunu Općine Mljet za 2022. godinu unutar Glave 02009: KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA

Zaključak o prijedlogu Odluke o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2023. godinu na području Općine Mljet

ODRŽANA 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 18. srpnja 2022. godine u 15:20 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti: polugodišnje izvješće načelnika, polugodišnji obračun, rebalans Proračuna, izmjene i dopune godišnjih programa i akti vezani uz imenovanja, te drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća. Usvojeni akti  slijede:

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje Uprave – direktora Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Voda Mljet d.o.o. Babino Polje

Odluka o donošenju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine

Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2022. godini

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

SAZVANA 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za srpnja 2022. godine u sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti: polugodišnje izvješće načelnika, polugodišnji obračun, rebalans Proračuna, izmjene i dopune godišnjih programa i akti vezani uz imenovanja, te drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata s obrazloženjem slijede:

Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 14. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje Uprave – direktora Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Voda Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2022. godini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

ODRŽANA 12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 09. lipnja 2022. godine u 12:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća, a vezani uz imenovanja.

Doneseni akti slijede:

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje Uprave – direktora Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje

Rješenje o imenovanju Etičkog odbora

Rješenje o imenovanju Etičkog vijeća

SAZVANA 12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 09. lipnja 2022. godine u 12:30 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća, a vezani uz imenovanja.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 12. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje
Uprave – direktora Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje

Riješenje o imenovanju Etičkog odbora

Rješenje o imenovanju Etičkog vijeća

ODRŽANA 11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 01. lipnja 2022. godine u 14:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mljet za 2022. godinu i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.  

Doneseni akti slijede:

Odluka o  dodjeli  javnog priznanja – nagrada Općine Mljet za životno djelo Mornarička desantna pješadijska satnija Mljet

Odluka o  dodjeli javnog priznanja – nagrade Općine Mljet za 2022.godinu otočnim zdravstvenim djelatnicima

Etički kodeks u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Mljet

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima na području Općine Mljet

Odluka o  izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim primanjima Općinskog načelnika Općine Mljet koji dužnost obnaša profesionalno

Odluka o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet za 2022.godinu – I. izmjena i dopuna

SAZVANA 11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 01. lipnja 2022. godine u 14:30 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mljet za 2022. godinu i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.  

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 11. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Etičkog kodeksa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2022. godini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima na području Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim primanjima Općinskog načelnika Općine Mljet koji dužnost obnaša profesionalno

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet

ODRŽANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 05. travnja 2022. godine u 13:15 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.   Doneseni akti slijede:

Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet

Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju građevinske parcele unutar građevinskog područja za gospodarsku izgradnju, dio k.č.br. 2092/1  k.o. Babino Polje, predio Žukovac

Odluke o preraspodjeli planiranih rashoda/izdataka u Proračunu Općine Mljet za 2022. godinu unutar Glave 02008: PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE I KOMUNALNO OPREMANJE PROSTORA

SAZVANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 05. travnja 2022. godine u 13:15 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.  

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

ODRŽANA 9 SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 11. ožujka 2022. godine u 13:45 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu, izvješća o izvršenju godišnjih programa i planova za 2021. godinu i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.  

Usvojeni akti slijede:

Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2021. godini

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja imovinom Općine Mljet za 2021. godinu

Odluka o  prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2022. godini

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Mljet za 2022. godinu

Odluka o  provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

Odluka o prodaji građevinske parcele unutar građevinskog područja za gospodarsku izgradnju na dijelu k.č.br. 2092/1  k.o.  Babino Polje, predio Žukovac