Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kategorija: Sjednice vijeća

ODRŽANA 1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 02. lipnja 2021. godine, a nakon održanih lokalnih izbora 2021. godine i utvrđivanja konačnih rezultata za izbor članova Općinskog vijeća Općine Mljet održana je 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Sjednica je održana uz poštivanje procedure propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o lokalnim izborima, Statutom Općine Mljet i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici je izabran predsjednik Općinskog vijeća čime se Općinsko vijeće smatra konstituiranim.

Na sjednici su izabrana i radna tijela Općinskog vijeća u skladu s Statutom Općine Mljet i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Mljet, te posebnim propisima.

Doneseni akti slijede:

Rješenje o izboru Mandatnog odbora OV-a

Zaključak verifikacija mandata u OV-u

Rješenje o izboru Odbora za izbor OV-a

Odluka o izboru predsjednika OV-a

Odluka o izboru prvog potpredsjednika OV-a

Odluka o izboru drugog potpredsjednika OV-a

Rješenje izbor Odbora za Statut OV-a

Rješenje o izboru Odbora za Proračun

Rješenje o izboru Odbora za zaštitu okoliša OV-a

Rješenje o izboru Odbora za društvene djelatnosti OV-a

Rješenje o izboru Odbora za imena naselja OV-a

Rješenje o izboru Odbora za predstavke OV-a

Odluka i Rješenje o izboru Povjerenstva za imovinu OV-a

Odluka i rješenje o izboru Odbora za javna priznanja OV-a

Odluka i Rješenje o izboru Vijeća za koncesijska odobrenja

Odluka i Rješenje o izboru Vijeća za zaštitu potrošača

SAZVANA 1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 02. LIPNJA 2021.GODINE

Nakon utvrđivanja konačnih rezultata lokalnih izbora 2021.godine za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika, pročelnik JUO saziva 1. konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća.

Na sjednici će se izabrati predsjednik i podpredsjednci Općinksog vijeća i radnog tijela Općinskog vijeća.

Poziv za sjednicu slijedi:

Poziv za 1. konstituirajuću sjednicu OV-a