Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kategorija: Uncategorized

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti:

  • dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel),  a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice
  • potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude

 
Poziv se odnosi na:

  • vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice
  • vlasnike stambenih jedinica koji su  po načelu solidarnosti  već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje

SAZVANA 1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 02. LIPNJA 2021.GODINE

Nakon utvrđivanja konačnih rezultata lokalnih izbora 2021.godine za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika, pročelnik JUO saziva 1. konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća.

Na sjednici će se izabrati predsjednik i podpredsjednci Općinksog vijeća i radnog tijela Općinskog vijeća.

Poziv za sjednicu slijedi:

Poziv za 1. konstituirajuću sjednicu OV-a

ODRŽANA 36. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 23. ožujka 2021. godine u 10:45 sati održanaje u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 36. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: strateški planovi razvoja, dok su akti iz oblasti protupožarne zaštite i vatrogastva skinuti s dnevnog reda jer još nije okončan postupak dobivanja potrebnih prethodnih suglasnosti.

Raspravljeni i usvojeni akti slijede:

Odluka izrada Plana razvoja do 2027. godine

Odluka produženje Strategije razvoja do 2020.

SAZVANA 36. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 23. ožujka 2021. godine u 10:45 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 36. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: strateški planovi razvoja i akti iz oblasti protupožarne zaštite i vatrogastva.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 36. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 36. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog Odluke izrada Plana razvoja do 2027. godine

Zaključak prijedlog Odluke produženje Strategije razvoja do 2020.

Zaključak prijedlog Odluke Procjena ugroženosti od požara

Procjena ugroženosti od požara Općine Mljet – konačna 2021.

Zaključak prijedlog Odluke Plan zaštite od požara

Plan zaštite od požara Općine Mljet – konačni 2021.

 

 

ODRŽANA 28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 08. lipnja 2020. godine u 14:00 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni:  izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2020. godinu,, izvješća o ostvarenju godišnjih programa za 2019. godinuakti vezani uz općinsku imovinu i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Usvojeni akti slijede:

Izvješće boravišna pristojba 2019. godina

Izvješće Program društvenih djelatnosti za 2019. godinu

Izvješće Program gospodarstvo 2029. godine

Izvješće Program građenja kom. infrastrukture 2019. godine

Izvješće Program komunalne djelatnosti za 2019. godinu

Izvješće Program mjesni odbori 2019. godine

Izvješće Program naknada za ozakonjenje 2019. godine

Izvješće Program održavanje kom. infrastrukture 2019. godine

Izvješće Program socijalne skrbi 2019. godine

Odluka ID Proračuna 2020.-I. izmjene i dopune

Odluka koncesija posebna upotreba kanalizacija NP Mljet

Odluka o dodjeli priznanja Liga protiv raka 2020.

Odluka o dodjeli priznanja MO Blato 2020.

Odluka o dodjeli priznanja MO Maranovići 2020.

Odluka o dodjeli priznanja postrojba CZ Mljet 2020.

Odluka o dodjeli priznanja UM Uliks 2020.

Odluka o dodjeli priznanja za životno djelo braći Stražičić2020.

Odluka o financiranju pol. stranaka 2020.-I. ID

Odluka o nagodbi za zemljište Sutmiholjska

Odluka o NC na području Općine

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu – I. ID

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu – I. ID

Program ostale komunalne djelatnosti 2020. – I. ID

Program otočne CZ i vatrogastva 2020. – I. ID

Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020. – I. ID

Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020. – I. ID

Program školstvo, kultura i sport 2020. – I. ID

Program utroška boravišne pristojbe u 2020. – I. ID

Program utroška naknade za ozakonjenje u 2020. godini – I. ID

ODRŽANA 27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 06. travnja 2020. godine u 14:00 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni  akti: akti vezani uz pandemiju Covid – 19, godišnji obračun Proračuna za 2019. godinu, izvješće načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine, akti vezani uz općinsku imovinu i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Raspravljeni i usvojeni akti slijede:

Odluke o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika za VII. – XII. 2019.

God. plan upravljanja pomorskim dobrom u 2020.

Odluka o Godišnjem obračunu Proračuna Općine Mljet za 2019.

Odluka o osnivanju Poslovne zone Crnac Kok

Odluka o ID Odluke o komunalnom redu

Odluka o usklađenju računovodstveno – knjigovodstvenog stanja nekretnina

Odluka o zabrani izvođenja radova 2021.

Odluka o ID Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o ID Odluke o korištenju javnih površina

Odluka o ID Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.

Odluka o ID Odluke o zakupu poslovnog prostora

Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju zemljišta Uvala Sutmiholjska

Obavezna preporuka o smanjenju plaća i naknada

ODRŽANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 14. veljače 2020. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni  akti: izmjene i dopune Statuta Općine Mljet za 2019. godinu, Odluka o lokalnim porezima, Odluka o gospodarenju općinskim nekretninama, akti iz oblasti civilne zaštite i protupožarne zaštite, akti o izboru radnih tijela, Odluka o prodaji građevinskog zemljišta  i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Doneseni akti slijede:

Statutarna odluka o ID Statuta Općine Mljet

Odluka o lokalnim porezima

Odluka o gospodarenju nekretninama Općine

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2019. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2020.

Smjernice civilne zaštite Općine Mljet od 2020. – 2024.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2020.

Program rada OV-a za 2020.

Odluka o prodaji zemljišta Uvala Sutmiholjska

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za određivanje imena …

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za predstavke

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanja

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za zaštitu …

Rješenje o prestanku i izboru predsjednika Odbora za društvene djelatnosti …

SAZVANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 14. veljače 2020. godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  akti: izmjene i dopune Statuta Općine Mljet za 2019. godinu, Odluka o lokalnim porezima, Odluka o gospodarenju općinskim nekretninama, akti iz oblasti civilne zaštite i protupožarne zaštite, akti o izboru radnih tijela, Odluka o prodaji građevinskog zemljišta  i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 26. sjednicu Općinskog vijeća

Izvješće mandat Tomislav Benković Mandatni odbor

Zaključak prijedlog Statutarne odluke o ID Statuta Općine Mljet

Zaključak prijedlog Programa rada OV-a za 2020.

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za određivanje imena …

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za predstavke

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanja

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za zaštitu …

Rješenje o prestanku i izboru predsjednika Odbora za društvene djelatnosti …

Zaključak prijedlog Odluke o gospodarenju nekretninama

Općine Zaključak prijedlog Odluke o lokalnim porezima

Zaključak prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2019. godinu

Zaključak prijedlog Smjernica civilne zaštite Općine Mljet od 2020. – 2024.

Zaključak prijedlog Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2020.

Zaključak prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2020.

Zaključak prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Uvala Sutmiholjska

ODRŽANA 23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 09. rujna 2019. godine u 14:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni  akti: polugodišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu, izvješća o radu Općinskog načelnika za prvo polugodište 2019. godine i izvješća o radu i poslovanju Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje i Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2018. godinu.

Doneseni akti slijede:

Odluka o donošenju Polugodišnjeg obračuna 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

Zaključak u svezi s ukupnim poslovanjem Komunalno Mljet d.o.o. za 2018. godinu

Zaključak u svezi s ukupnim poslovanjem Voda Mljet d.o.o. za 2018. godinu

ODRŽANA 20.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Dana 11. travanj 2019. godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici  su raspravljeni i usvojeni  akti: odluka o prodaji zemljišta u Uvali Sutmiholjskoj, odluka o komunalnom redu, odluka o iskaznici, znački i odori komunalnog redara, godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u 2019. godini i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Doneseni akti slijede:

Odluka o prodaji zemljišta oznake čest. zem 8781-61 i 8781-63 z. ul. 1800 k. o. B. Polje

Odluka o povratu primljenog dijela kupoprodajne cijene po nerealiziranim predugovorima

Odluka o komunalnom redu na području Općine Mljet

Odluka o iskaznici, znački i odori komunalnog redara

Odluka o prijenosu vlasništva čest. zgr. 112 z. ul 145 k. o. Goveđari bez naknade

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2019. godini