Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o postavljanju pokretnih naprava – kioska na javnim površinama i pomorskom dobru na području Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o postavljanju pokretnih naprava – kioska na javnim površinama i pomorskom dobru na području Općine Mljet