Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

aključak o donošenju prijedloga Odluke o naknadama i drugim primanjima članova Općinskog vijeća Općine Mljet i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Mljet, te članova radnih tijela osnovanih po posebnom

Zaključak prijedlog Odluke naknade vijećnicima