Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

aključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu Odluke o ID Odluke o komunalnom doprinosu