Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

E-savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Mljet

Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke o prikupljanju otpada

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Mljet

Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o prikupljanju otpada