Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

E – SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2023. I 2024. GODINU I NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2022. GODINU

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu s projekcijama Proračuna
Općine Mljet za 2023. i 2024. godinu i nacrtu prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Proračuna za 2022. godinu

Nacrt prijedloga Proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. – Opći dio
Proračun 2022-2024 – Opći dio var.1 za e-savjetovanje

Nacrt prijedloga Proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. – Posebni dio
Proračun 2022-2024. – Posebni dio var.1 za e-savjetovanje

Nacrt prijedloga Proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. – Plan razvojnih projekata
Proračun 2022. – 2024. Plan razvojnih programa var.1 za e-savjetovanje

Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu
Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna 2022.

Obrazloženje nacrta prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu s projekcijama Proračuna Općine Mljet
za 2023. i 2024. godinu i Obrazloženje nacrta prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu
Obrazloženje uz nacrt prijedloga Proračuna za 2022. godinu

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA:
Nacrt prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu s projekcijama  proračuna za 2023. i 2024. godinu
i nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Proračuna za 2022. godinu