Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

IZRADA GLAVNE OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZA EKOLOŠKU MREŽU ZA ZAHVAT: UREĐENJE OBALNOG POJASA U NASELJU PROŽURSKA LUKA

Sken poziv ponude Glavna ocjena obala P. Luka

Ponudbeni list Glavna procjena obala P. Luka

Izjava br. 1. Glavna procjena obala P. Luka

Izjava br. 2. Glavna procjena obala P. Luka

izjava br. 3. Glavna procjena obala P. Luka

Obrazac izjave o nekažnjavanju Glavna procjena obala P. Luka