Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2019. godinu

Izvješće Program građenja kom. infrastrukture 2019. godine