Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2019. godinu

Izvješće Program održavanje kom. infrastrukture 2019. godine