Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

JAVNA NABAVA RADOVA NA SANACIJI NJC SAPLUNARA – UVALA BLACE

Odlkom o pristupanju predmetnoj javnoj nabavi i pozivom za dostavu ponude započeta je predmetna javna nabava.

Poziv s dokumentacijom za nadmetanje upućen je trojici potencijalnih ponuditeljha.

Poziv i dokumentacija slijede:

Poziv i dokumentacija za nadmetanje sanacija ceste Uvala Blace