Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U UVALI SUTMIHOLJSKA

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Mljet Općinski načelnik Općine Mljet raspisuje, odnosno objavljuje javni natječaj za prodaju više građevinskih parcela u Uvali Sutmiholjska.

Osim na mrežnim stranicama, na kojima se objavljuje kompletni tekst javnog natječaja i sva ponudbena dokumentacija, skraćena verzija javnog natječaja objavljuje se i u Oglasniku Narodnih novina i u Slobodnoj Dalmaciji.

Rok za dostavu ponuda je 07. listopada 2021. godine u 13:00 sati. 

Tekst javnog natječaja i ponudbena dokumentacija slijede:

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Uvali Sutmiholjska

Procjembeni elaborat vrijednosti zemljišta Uvala Sutmiholjska

Izvod iz katastarskog plana za z.ul. 1800 k.o. B. Polje

PL 854 k.o. B. Polje

Z.k. uložak 1800 k.o. B. Polje

LOKACJSKA INFORMACIJA ZEMLJIŠTE SUTMIHOLJSKA

Građevinska dozvola cesta Sutmiholjska

Ponudbeni list zemljište Uvala Sutmiholjska

Izjava br. 1. zemljište Uvala Sutmiholjska

Izjava br. 2. zemljište Uvala Sutmiholjska

Izjava br. 3. zemljište Uvala Sutmiholjska

Izjava br. 4. zemljište Uvala Sutmiholjska

Izjava br. 5. zemljište Uvala Sutmiholjska