Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC-24 LC-69081 (P. Luka) – LC-69070 (Okuklje) u dijelu k.o. Maranovići

Javni-poziv-za-uvid-u-elaborat-evidentiranja-NC-24-k.o.-Maranovici