Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NABAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KOMUNALNU VODNU GRAĐEVINU

Pristupa se nabavi glavnog projekta za komunalnu vodnu građevinu za prikupljanje i obradu otpadnih voda u Uvali Sutmiholjskoj.

Relevantna dokumentacija slijedi:

Zahtjev za ponudu – Glavni projekt komunalne vodne građevine za prikupljanje i obradu otpadnih voda

Upit ponuda – Geodetski projekt komunalne vodne građevine za prikupljanje i obradu otpadnih voda

Projektni zadatak – komunalna vodna građevina za prikupljanje i obradu otpadnih voda

Izjava o nekažnjavanju GP uređaj Uvala Sutmiholjska