Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NACRT PRIJEDLOGA GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE MLJET ZA 2020. GODINU

Sukladno općim aktima Općine Mljet i Zakonu o pravu na pristup informacijama predmeti akt upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Nacrt prijedloga i prateći dokumenti slijede:

Nacrt prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom u 2020. godini

E- savjetovanje o nacrtu prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pom. dobrom 2020.

Obrazloženje uz nacrt prijedloga God. plana upravljanja pom. dobrom za 2020.

Obrazac e- savjetovanja nacrt prijedloga God. plana upravljanja pom. dobrom 2020..