Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O D L U K U o dodjeli potpora otočnim udrugama u sportu i rekreaciji za financiranje registrirane djelatnosti i i organizatorima otočnih sportskih i rekreacijskih manifestacija u 2021. godini

Odluka o potporama u sportu i rekreaciji za 2021. godinu