Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O D L U K U o odobrenju i isplati potpore Komunalnom Mljet d.o.o. Babino Polje za financiranje registrirane javne djelatnosti

Odluka o potpori Komunalno Mljet za 2021. godinu