Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O D L U K U o preraspodjeli sredstava unutar pojedinih glava Proračuna Općine Mljet za 2017. godinu i projekcija Proračuna Općine Mljet za 2018. i 2019. godinu – II preraspodjela (88/2017-OA)

Dokumenti