Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O D L U K U o utvrđivanju mase sredstava za isplatu dodataka za uspješnost na radu službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mljet za 2022. godinu

Odluka masa plaća uspješnost 2022.