Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: Nacrt prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu s projekcijama proračuna za 2022. i 2023. godinu i nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu

Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Proračuna za 2021. godinu