Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet

Odluka da ne treba SPUO CID PPUO Mljet