Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet

Odluka o netrebanju strateške procjene ID PPUO Mljet