Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2

Odluka da nema potrebe SPUO ID UPU Sutmiholjska