Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“

Odluka da nema potrebe SPUO GZ Žukovac