Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka (nacrt prijedloga) o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara

Nacrt prijedloga Odluke o izradi ID UPU Saplunara