Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka (nacrt prijedloga) o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2 na okoliš

Nacrt prijedloga Odluke o započinjanju postupka Ocjene o potrebi SPUO za IDUPU Sutmiholjska 2