Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o donošenju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

Polugodišnji obračun I. – VI. 2021.