Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o financiranju političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Mljet za 2021.godinu

Odluka o financiranju pol. stranaka 2021.