Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o financiranju političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Mljet za 2022. godinu

Odluka o financiranju pol. stranaka u 2022.