Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o godišnjem popisu imovine – objekata i roba robnih zaliha koje se nalaze na skladištenju na dan 31. prosinca 2019. godine i Rjfešenje o imenovanju Povjerenstva za godišnji popis

Odluka i rješenje o godišnjem popisu skladištenja za robne zalihe 2019.