Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o godišnjem popisu imovine – objekata i roba robnih zaliha koje se nalaze na skladištenju na dan 31. prosinca 2020. godine i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za godišnji popis

Odluka godišnji popis robne zalihe cisterna 31.12.2020.