Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

odluka o godišnjem popisu imovine – objekata i robnih zaliha koje se nalaze na skladištenju na dan 31. prosinca 2018. godine i Rješenje o imenovanju povjerenstva za godišnji popis

Odluka i rješenje o godišnjem popisu skladištenja za robne zalihe 2019.