Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o godišnjem popisu imovine Općine Mljet, uključujući i imovinu Javne vatrogasne postrojbe Mljet, na dan 31. prosinca 2017. godine i Rješenje o imenovanju Komisije za godišnni popis (148/2017-PAO)

Odluka o godišnjem popisu imovine Općine Mljet, uključujući i imovinu Javne vatrogasne postrojbe Mljet, na dan 31. prosinca 2017. godine i Rješenje o imenovanju Komisije za godišn