Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o godišnjem popisu imovine Općine Mljet, uključujući i imovinu Javne vatrogasne postrojbe Mljet, na dan 31. prosinca 2019. godine i Rješenje o imenovanju Komisije za godišnji popis

Odluka i rješenje o godišnjem popisu općinske imovine 2019.