Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Općinu Mljet

Odluka imenovanje lokalnog koordinatora Plan razvoja Općine do 2027.