Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o isplati jednokratnog dodatka za uspješnost na radu službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mljet za 2021. godinu – druga isplata

Odluka isplata dodatka za uspješnost VIII. – XII. 2021.