Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o isplati jednokratnog dodatka za uspješnost na radu službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mljet za razdoblje siječanj – srpanj 2021. godinu

Odluka isplata dodatka za uspješnost I. – VII. 2021.