Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o nabavi, odobrenju sredstava za nabavu i odabiru dobavljača usluge odvoza smeća za 2018. godinu -12/2018-PAO

Odluka o nabavi, odobrenju sredstava za nabavu i odabiru dobavljača usluge odvoza smeća za 2018. godinu