Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o nabavi, odobrenju sredstava za nabavu i odabiru dobavljača usluge platnog prometa za 2018. godinu – 08/2018-PAO

Odluka o nabavi, odobrenju sredstava za nabavu i odabiru dobavljača usluge platnog prometa za 2018. godinu