Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o nabavi, odobrenju sredstava za nabavu i odabiru dobavljača usluge telefona, telefaksa i interneta za 2018. godinu – 14/2018-PAO

Odluka o nabavi, odobrenju sredstava za nabavu i odabiru dobavljača usluge telefona, telefaksa i interneta za 2018. godinu