Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o nabavi, odobrenju sredstava za nabavu i odabiru usluge izrade Službenog glasnika Općine Mljet za 2018. godinu -15/2018-PAO

Odluka o nabavi, odobrenju sredstava za nabavu i odabiru usluge izrade Službenog glasnika Općine Mljet za 2018. godinu