Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podučju Općine Mljet

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada