Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude geodetska izmjera u mjerilu 1:1000čest.zem. 8781/60 i rubnih dijelova čest.zem. 8781/2 k.o. Babino Polje

Sken odluke i narudžbenice nabava izmjere zemljišta u Uvali Sutmiholjskoj