Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – I. Izmjene i dopune -Nabava roba i/ili usluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn – Rekonstrukcija javne rasvjete u naseljima NP Mljet i naselju Kozarica primjenom mjera energetske učinkovitosti

Odluka o odabiru izvođača dodatnih radova rekonstrukcija javne rasvjete NP Mljet