Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE – Nabava i/ili usluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procjenjene vrijednsoti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn – Izrada idejnog projekta uređenja obale Prožurska Luka radi ishođenja lokacijske dozvole

Odluka odabir najpovoljnijeg ponuditelja izrade idejnog projekta uređenja obale Prožurska Luka