Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Nabava roba i/ili usluga procjenjene vrijednosti od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procjenjene vrijednosti od 70.000,00 kn do 500.000,00 kna – Nabava radova uređenja nerazvrstanih javnih cesta po naseljima

Odluka o odabiru ponude Nabava radova uređenja nerazvrstanih javnih cesta po naseljima