Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Nabava roba i/ili usluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procjenjene vrijdednosti veće od 70.000,00kn do 500.000,00 kn – rekonstrukcija nerazvrstanih javnih cesta i protupožarno – šumsko- poljskih puteva na području Općine Maranvoići – Groblje; Rekonstrukcija nerazvrstanij javnih cesta i protupožarno – šumsko -poljskih puteva na području općine lučica – garma (Ropa) i Rekonstrukcija nerazvrstanih javnih cesta i protupožarno – šumsko-poljskih puteva na području općine >Sršenovići – kuća “Bamba” – zaobilaznica Babino Polje

Odluka o odabiru ponude radovi na uređenju razlićitih puteva